Как да гарантирам успеха на екипите и на цялата фирма в дългосрочен план?

За да подсигурите бъдещето на компанията, се нуждаете от устойчиви мерки. Ние ще открием областите, които имат нужда от развитие и, след това, заедно ще формулираме ключовите показатели за ефективност (KPI) и стъпките за постигането им.   

360° Check Point

360° Check Point

Цялата картина в 360° панорамна гледка

Няма нищо по-хубаво от добре смазана машина, но имате ли гаранция, че Вашият екип работи с максимална ефективност? HILL 360° Check Point помага на служителите Ви не само да се самооценят, но и да видят по какъв начин колегите им оценяват приноса им към екипа. 

Прочети още
3valuation

3valuation

Триизмерена ориентация – потенциал, ефективност и ефикасност

Услугата HILL 3valuation е холистичният начин за оценка на настоящите компетенции на служителите.

Прочети още
Център за оценка

Център за оценка

Карта на моментното състояние

Растежът на една компания изисква непрекъсната оценка и развитие. Дори и калибъра на вашите служители да расте с разширяването на бизнеса, винаги има място за подобрение и по-пълноценно използване на потенциала на отделния индивид или група.

Прочети още
HILL анализ на компетенциите©

HILL анализ на компетенциите©

Поддържайте екипа си в отлична форма!

Познаването на силните и слабите страни на екипа Ви е от ключово значение за разрастването на компанията. HILL анализ на компетенциите© Ви дава цялата необходима информация, за да идентифицирате потенциала на хората си, както и областите, в които е необходимо да се работи допълнително.

Прочети още
Изследване на ангажираността

Изследване на ангажираността

За да постигнете продуктивен и ангажиран екип!

Служителите Ви се представят добре, но ангажирани ли са толкова, колкото би трябвало да бъдат? HILL Изследване на ангажираността отговаря точно на тези въпроси.

Прочети още
Екипен коучинг

Екипен коучинг

Създайте по-голяма групова сплотеност с екипен коучинг

Дори и за хората с големи сходства помежду си, работата в екип може да се окаже предизвикателство. Чрез HILL Екипен коучинг служителите в даден отдел не само ще усъвършенстват комуникацията помежду си, но и ще се научат как да се допълват, отчитайки силните и слаби страни на всеки един от тях.

Прочети още
HILL_BEST FIT

HILL_BEST FIT

Подредете пъзела с HILL_BEST FIT

Търсите инструмент за анализ, който обективно да определи как да конфигурирате по най-успешен начин Вашия екип? HILL_BEST FIT е Вашият инструмент!

Прочети още
Лидерство за промяна

Лидерство за промяна

Програма за развитие на лидерските умения

Ефективното управление е един от най-важните фактори за успех в ерата на постоянна промяна, глобализация и дигитализация. Но какви са мениджърските черти, необходими за успешното управление на тази промяна?

Прочети още
Match Up

Match Up

Когато съвместимостта на служителите е важна

Независимо от размера на компанията, изграждането на екип е сложна задача. С HILL Match up, подборът на служители със съвместими личностни профили, както и развитието на вече съществуващи екипи, е лесно.

Прочети още
Освобождаване на персонал (аутплейсмънт)

Освобождаване на персонал (аутплейсмънт)

Бъдете коректни към служители си, дори когато се разделяте

Колкото и да не ни харесва, освобождаването на добри служители понякога се налага. Независимо от това, можем да избегнем горчивината от прекратяването на трудовите взаимоотношения. Програмата ни за аутплейсмънт дава предимство на Вашите служители в търсенето им на нова работа и същевременно предпазва репутацията Ви на добър работодател, независимо че се разделяте с човек от екипа.

Прочети още
HILL Анализ на търговски компетенции

HILL Анализ на търговски компетенции

За да подобрите търговските си резултати!

Колкото и добри да са продуктите и услугите Ви, успехът на компанията Ви зависи до голяма степен от уменията на търговците Ви. HILL Анализ на търговските компетенции оценява търговския стил на екипа Ви, анализира потенциала и силните му  страни и установява къде има възможност за подобрение.

Прочети още
Стратегическо планиране на персонала

Стратегическо планиране на персонала

Къде искате да се намирате след 3 години?

В днешния глобален свят липсата на поглед в бъдещето е рецепта за неуспех. HILL Стратегическо планиране на персонала взема предвид  краткосрочния и дългосрочния подход в планирането, като същевременно заедно прецизираме бъдещите Ви нужди и изисквания и подготвяме служителите Ви за това, което предстои. 

Прочети още
Time Management Check

Time Management Check

Когато отмяташ работа, без да губиш време

Времето е пари и ефективната употреба на този ресурс има пряка връзка с добавената стойност , която влагаме в работата си. Time Management Check е онлайн инструмент, който оценява управлението на времето в две измерения - индивидуалното представяне и ефективността на работното място.

Прочети още
Търсене и подбор на персонал

Търсене и подбор на персонал

Това е ключов етап от съвместния ни проект и експертизата на нашите консултанти работи за уточняване на основните параметри. 

Прочети още
Център за развитие

Център за развитие

Вдъхновете хората си, за да дадат най-доброто от себе си.

Както компанията става по-силна, когато е в растеж, така и служителите постигат по-добри резултати, ако им осигурите възможност за развитие и личен принос. Ние обръщаме сериозно внимание на връзката между индивидуалните и организационните цели.

Прочети още
Уъркшоп по стратегическо планиране

Уъркшоп по стратегическо планиране

Изработване на стратегия – как да планираме бъдещето

Едно е да знаеш къде искаш да отидеш, а друго да знаеш как да стигнеш там.

Прочети още